Informacja o V Konferencji Młodych Chemików Sądowych

Z przykrością informujemy, że z powodu bezpieczeństwa i sytuacji związanej z Covid-19, V Konferencja Młodych Chemików Sądowych zostaje przeniesiona na przyszły rok (2021). Termin zostanie podany później.

 

 

Aktualności

Zaproszenie

Wydział Chemii UJ

III Konferencja Młodych Chemików Sądowych 2018

Kraków, 15-16 czerwca 2018 r.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na III Konferencję Młodych Chemików Sądowych. Miejscem Konferencji będzie nowoczesna siedziba Wydziału Chemii UJ, zlokalizowana na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w dniach od 15  do 16 czerwca b.r. Organizatorami konferencji są: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Konferencja odbędzie się również pod patronatem: krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego i Wydawnictwa Malamut.

Celem Konferencji Młodych Chemików Sądowych jest integracja studentów i absolwentów: Panelu Chemia Sądowa utworzonego na Wydziale Chemii UJ w 2000 roku, studentów studiów I stopnia Chemia Sądowa utworzonego na Uniwersytecie Wrocławskim w 2015 oraz specjalistów i naukowców z zakresu toksykologii i kryminalistyki reprezentowanych m.in. przez pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych, Wydziału Chemii UJ, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i innych ośrodków naukowych. Szczególny nacisk podczas spotkania będzie położony na inspirację do współpracy różnych środowisk naukowych i rozwijanie pasji do nauki wśród młodych ludzi w zakresie dziedziny jaką jest chemia sądowa.

Prelegenci podczas prezentacji swoich referatów będą przedstawiać aktualną wiedzę na temat wybranego zagadnienia, kierunki i wyniki badań uzyskane w ramach realizacji prac dyplomowych oraz badań własnych prowadzonych w swoich zespołach naukowych. Zgromadzone audytorium stwarza możliwość prowadzenia wymiany poglądów, inspiracji do tworzenia nowych prac badawczych oraz krytycznej oceny swoich dokonań przez specjalistów z tej dziedziny. Zostaną również zaproponowane wystawy firmowe i warsztaty praktyczne, na których młodzi Chemicy Sądowi będą mieć możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą, którą dysponuje m.in. Pracownia Chemii Sądowej na Wydziale Chemii.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny

 

Sponsorzy Konferencji:

 

 

 Sartorius  

Partnerzy Konferencji

          

Patronat medialny: