Aktualności

Zaproszenie

Wydział Chemii UJ

V Konferencja Młodych Chemików Sądowych 2021 – ON-LINE
Kraków, 10-11 czerwca 2021 r.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na V Konferencję Młodych Chemików Sądowych. Tegoroczna  Konferencja z powodu pandemii Covid 19 będzie zrealizowana jako wydarzenie w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams, w dniach od 10 do 11 czerwca b.r. Organizatorami konferencji są: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Konferencja odbędzie się również pod patronatem: krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego i Wydawnictwa Malamut.


Celem Konferencji Młodych Chemików Sądowych jest integracja studentów, doktorantów i absolwentów specjalności związanych z Chemią Sądową oraz specjalistów i naukowców z zakresu toksykologii i kryminalistyki reprezentowanych m.in. przez pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych, Wydziału Chemii UJ, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i wiodących ośrodków naukowych związanych z Zespołem Analityki Sądowej i Toksykologicznej, Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Szczególny nacisk podczas spotkania będzie położony na inspirację do wzajemnej współpracy różnych środowisk naukowych i rozwijanie pasji do nauki wśród młodych ludzi w zakresie dziedziny, jaką jest chemia sądowa.


Prelegenci podczas prezentacji swoich referatów będą przedstawiać aktualną wiedzę na temat wybranego zagadnienia, kierunki i wyniki badań uzyskane w ramach realizacji prac dyplomowych oraz badań własnych prowadzonych w swoich zespołach naukowych. Zgromadzone audytorium stwarza możliwość prowadzenia wymiany poglądów, inspiracji do tworzenia nowych prac badawczych oraz krytycznej oceny swoich dokonań przez specjalistów z tej dziedziny. Zostaną również zaproponowane wykłady firmowe, warsztaty praktyczne on-line, na których młodzi Chemicy Sądowi będą mieć możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą analityczną


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ

Sponsorzy Konferencji:

Perlan    

 Sartorius  

Spektrometria

Partnerzy Konferencji

           

 

Patronat naukowy:

Komitet Chemii Analitycznej PAN

Patronat medialny: