Sponsorzy Konferencji

„SHIM-POL A. M. BORZYMOWSKI" E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. J. jest wyłącznym przedstawicielem firm SHIMADZU CORPORATION i KRATOS ANALYTICAL oraz zapewnia wszelką usługę serwisową przyrządów produkcji tych firm w swoich centrach serwisowych w Polsce.
Oferujmy chromatografy UHPC, HPLC i GC; systemy MS: GC-MS(MS), LC-MS(MS), LCMS-IT-TOF, MALDI-TOF-TOF, spektrofotometry UV-VIS, FTIR, RF i AAS, analizatory TOC; maszyny testujące AG-X, AGS-X, EZ Graph; akcesoria:  ANTEC LEYDEN, RHEODYNE, CHROMACOL, PEAK SCIENTIFIC, PIKE, IR, HORIZON TECHNOLOGY oraz automaty XcelVap, SUPERCRITICAL FLUID TECHNOLOGIES.

 

 

PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem działu Life Science and Chemical Analysis firmy Agilent Technologies Inc.

Dostarczamy aparaty, akcesoria oraz kompletne rozwiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, analizę komórkową, metaboliczną oraz analizę DNA i RNA.

Najpowszechniej wykorzystywana aparatura z  naszej oferty obejmuje: chromatografy gazowe i cieczowe, detektory mas, spektrometry ICPMS, aparaty do elektroforezy kapilarnej, bioanalizatory i skanery mikromacierzy oraz analizatory metabolizmu komórkowego.

Oferujemy pełen zakres usług serwisowych, w tym związanych ze standaryzacją i walidacją dostarczanej aparatury a także procedur analitycznych.

 

 

Instytut jest prowadzony przez osoby posiadające stopień naukowy doktora z dziedziny toksykologii lub nauk pokrewnych. Osoby te, w trakcie swojej pracy zawodowej, współpracują z licznymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Instytut Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o. prowadzi badania toksykologiczne na zlecenie Sądów, Prokuratury i Policji. Podejmuje się również ekspertyz zlecanych przez osoby prywatne lub inne podmioty.

 

 

 

 

Firma Tusnovics Instruments prowadzi działalność handlową od 1992 roku.
Zajmujemy się dostawami aparatury laboratoryjnej, akcesoriów, części zużywalnych, a także doradztwem i serwisem.

Realizujemy kompleksowe dostawy materiałów odniesienia i wzorców dla wszystkich laboratoriów chemicznych.

Naszym głównym odbiorcą i klientem są laboratoria związane z przeróbką ropy naftowej – zarówno przemysłowe w rafineriach, terminalach i bazach paliwowych, badawcze w Instytutach, Uczelniach i jednostkach Badawczo-Rozwojowych jak i liczne laboratoria wojskowe.

 

 

Grupa Bruker od lat zajmuje pozycję światowego lidera w produkcji urządzeń oraz rozwiązań bioinformatycznych, przeznaczonych do zastosowań naukowych i badawczych, w dziedzinach takich jak: spektrometria rezonansu magnetycznego – jądrowego i elektronowego (NMR i EPR), spektrometria mas (MS), spektrometria i dyfraktometria rentgenowskiej (XRF, XRD, SCD), optyczna spektroskopia emisyjna (OES) i analiza gazowych (CS/ONH) oraz spektroskopia w podczerwieni (FT-IR, FT-NIR, FT-Raman).

 

Logo Sartorius

Sartorius jest jednym ze światowych liderów w zakresie dostaw urządzeń laboratoryjnych i technologii przemysłowych. Dzięki innowacyjnym produktom i wysokiej jakości usługom wspieramy naszych klientów na całym świecie w efektywnej realizacji kompleksowych procesów w produkcji biofarmaceutycznej i w laboratoriach. Naszymi klientami są zakłady przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego i spożywczego oraz państwowe instytuty badawcze i laboratoria.

Sartorius produkuje w Europie, Azji i Ameryce a w ponad 110 krajach posiada własne filie i przedstawicielstwa handlowe.

 

Spektrometria

Firma Spektrometria jest przede wszystkim autoryzowanym dystrybutorem firmy SCIEX (sciex.com), lidera wśród producentów spektrometrów mas (MS), chromatografów cieczowych (HPLC, UHPLC) i elektroforezy kapilarnej (CESI). Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi z zakresu sprzedaży oraz serwisu sprzętów służących do przeprowadzania dokładnych badań w laboratoriach analitycznych. Nasz zespół specjalistów pomaga w wyborze urządzeń, ich instalacji zgodnie z wytycznymi oraz doborze odpowiedniej metodologii badań. Prowadzimy również szkolenia. Część naszego zespołu, doświadczeni specjaliści posiadający odpowiednie certyfikaty, zajmuje się serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym naszego sprzętu, by zapewnić ciągłość pracy laboratorium.

Spektrometria jest także partnerem firmy 908devices (908devices.com), która dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie połączenia elektroforezy kapilarnej ze spektrometrami masowymi, służącymi do badań proteomicznych, metabolomicznych, farmaceutycznych, a w szczególności do wykonywania analiz przeciwciał i małych cząsteczek. Ponadto firma oferuje przełomowe połączenie spektrometru masowego i elektroforezy kapilarnej w mikroskali, które umożliwia analizę nawet 32 analitów z prowadzonych hodowli komórkowych (aminokwasy, aminy biogenne, witaminy, dwupeptydy).

Kolejnym partnerem Spektrometrii jest firma Unchained Labs (unchainedlabs.com), która dostarcza przełomowe rozwiązania do charakteryzacji białek i kwasów nukleinowych, wykorzystywanych przez technologie takie jak DLS, SLS, czy fluorescencja. Ponadto firma oferuję również stacje robotyczne do formulacji czy chemii procesowej. Do współpracy zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty działające w branży naukowo-badawczej związanej z metabolomiką, proteomiką, farmacją, diagnostyką, analizą żywności, a także zanieczyszczeń środowiska naturalnego

 

Koettermann

Firma Koettermann Sp. z o.o. od ponad 20 lat dostarcza i montuje w Polsce  profesjonalne meble laboratoryjne i dygestoria oraz szafy specjalistyczne na odczynniki i butle z gazami dla laboratoriów chemicznych, fizykochemicznych, mikrobiologicznych, fizycznych, clean room, itp.

Nasza firma oferuje także doradztwo projektowe i wykonywanie nieodpłatnych aranżacji przestrzeni laboratoryjnej.  Meble i dygestoria są wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej chemoodpornymi powłokami poliuretanowymi są, zatem niepalne, nienasiąkliwe, odporne na korozję, odczynniki chemiczne, promieniowanie UV a także są  łatwo zmywalne, co w połączniu z  odpornością na urazy mechaniczne i  na agresywne warunki panujące w przemysłowych i naukowych laboratoriach chemicznych i biotechnologicznych, powala korzystać z naszych wyrobów przez wiele lat, przy czym pozostają one przez cały okres eksploatacji w takim stanie jak wyglądały niedługo po dostawie .

Dygestoria charakteryzują się wyjątkową solidnością i najnowocześniejszymi na rynku rozwiązaniami technicznymi, takimi jak: wykonanie całkowicie ze stali ocynkowane (z wyjątkiem blatów, wykładzin komory roboczej czy okna) porytej powłoka poliuretanową , brak podwójnej tylnej ściany (brak miejsca osadzania się pyłów i powstawia skroplin większa komora robocza), ergonomicznie umieszczone media z boków okna i w przedniej ścianie komory roboczej (aby z nich skorzystać nie trzeba nachylać się nad blatem), media umieszczone w wymiennych panelach (możliwość rekonfiguracji i doposażenia), całkowicie zautomatyzowane okno, samozamykające się pod nieobecność użytkowników, otwierane poprzez przycisk nożny, ręka lub z paneli sterowania.

Meble laboratoryjne są także wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej i dwustronnie porytej powłoka poliuretanową (która jest odporna chemicznie i na UV), szafki i szaf posiadają najwyższej klasy okucia, systemy dostawy mediów na stoły laboratoryjne są modułowe i dowolnie konfigurowalne. Oferujemy kilkanaście rodzajów blatów, zatem możemy dobrać blat do każdego zastosowania. Oferujemy także wiele typów szaf na odczynniki i niebezpieczne substancje chemiczne.