Rejestracja na Konferencję

Zapraszamy do rejestracji udziału w Konferencji! Aby wziąć udział należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Formularz rejestracyjny

 

Zasady rejestracji uczestnictwa biernego

Do 1 czerwca 2021 roku możliwa jest rejestracja biernego uczestnictwa w Konferencji.

Zasady rejestracji na Konferencję uczestników z wystąpieniem

Uczestników pragnących przedstawić wyniki swoich badań w formie posteru lub komunikatu ustnego prosimy o przygotowanie streszczenia wystąpienia i przesłanie go z wykorzystaniem linku otrzymanego w emailu z potwierdzeniem rejestracji.

Każdy uczestnik Konferencji może zaproponować jedno wystąpienie ustne (12 min + 3 min dyskusji) lub poster on-line w formie indywidualnej: nie przewiduje się wystąpień wieloosobowych, jednak prezentacja/poster może być pracą wieloautorską. Uczestnicy 

Nadesłane streszczenia zostaną umieszczone w książce streszczeń, dostępnej On-line na stronie konferencji. Prosimy o przygotowanie streszczeń wg wzoru. Dopuszczalnym formatem streszczenia jest .docx. Ze względu na różnice w pracy edytorów tekstu, zalecanym oprogramowaniem jest Microsoft Word, w wersji co najmniej 2013. 

Formularze rejestracyjne i streszczenia należy przesyłać do 21 maja 2021 r.

Udział studentów, doktorantów i zaproszonych Gości w Konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa studentów i doktorantów jest przesłanie  rekomendacji opiekuna - pracownika naukowego. Uprzejmie prosimy o przesyłanie tego dokumentu z wykorzystaniem linku otrzymanego wraz z potwierdzeniem rejestracji (razem ze streszczeniem wystąpienia). 

Formy wystąpienia: 

Wystąpienie ustne - przygotowane w formie prezentacji wyświetlanej przez udostępnienie ekranu Prelegenta 12 min + 3 min dyskusji.

Poster - Plakat należy przygotować  w układzie poziomym w rozmiarze A1 (84,1 x 59,4 cm), wykorzystując szablon. Zalecane jest, aby zawartość była możliwa do przeczytania bez konieczności powiększania posteru. Minimalny rozmiar czcionki to 20.

Przesyłanie plakatu:  wraz z potwierdzeniem formy wystąpienia zostanie przesłany link, z użyciem którego należy przesłać prezentację jako obraz do dnia 7.06.2021r. W tym celu należy w opcjach zapisywania wybrać odpowiedni format (.png lub .jpeg) i zapisać odpowiedni slajd jako Nazwisko_Imię_5KMChS_poster.png. Plik ten zostanie wykorzystany na początku sesji posterowej, podczas której Autor, w czasie 1 minuty, będzie mógł zaprosić uczestników Konferencji do swojego plakatu. 

Prezentacja plakatu: W trakcie trwania sesji posterowej, uczestnicy znajdujący się w osobnych kanałach zorganizowanych na platformie MS Teams, będą proszeni o udostępnienie swojego posteru. Ze względu na łatwość powiększania określonych fragmentów, zalecana jest prezentacja posteru z wykorzystaniem pliku pdf. Dodatkowe szczegóły techniczne będą przesłane po akceptacji zgłoszeń. Autorzy samodzielnie prezentują plakaty ze swoich komputerów poprzez udostępnienie ekranu lub okna programu w aplikacji MS Teams (zalecane) lub w przeglądarce internetowej. 

Załączniki:

 

Na skróty