Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab., dr h. c. mult.  Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN, Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • Prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Piwowar, Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie,
 • Dr hab. Teresa Lech, prof. IES, wieloletni biegły sądowy IES, Przewodnicząca krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
 • Dr hab. Alina Dubis, prof. UwB, Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Michał Woźniakiewicz, prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Dariusz Wilk, prof. UJ, Wydział Prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr n.med. Marcin Zawadzki, prof. UMW, Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr Małgorzata Król, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Na skróty