Honorowi Goście

  • Prof. dr hab. Wojciech Macyk, Dziekan Wydziału Chemii, Uniwersytet Jagielloński
  • Dr hab. Paweł Wydro, Prodziekan Wydziału Chemii ds. dydaktycznych, Uniwersytet Jagielloński
  • Prof. dr hab. Janina Zięba-Palus, wieloletni biegły sądowy IES, członek Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN
  • Mł. insp. Lidia Dziedzińska – Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
  • Mł. bryg. mgr inż. Damian Woszczyna - Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
  • Dr Piotr Bieńkowski, Redaktor naczelny czasopisma Analityka, Wydawnictwo Malamut
  • Dr Marta Siczek, Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Dr Paweł Szpot, Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Na skróty